Najnowsze wpisy


Przyroda i ekologia dwie gałęzie jak ważne...
Autor: majka68k
Tagi: skup tuszy, puste tonery, puste tusze, skup tonerów, karta przekazania odpadu, zużyte tonery
26 sierpnia 2015, 11:34

Pojęcie energii jest nadzwyczaj szerokie. rozmawiając o niej wolno mieć na myśli np. energię chemiczną nagromadzoną w wiązaniach powstających pomiędzy atomami budującymi cząsteczką cukru, albo energię mechaniczną potrzebną do wprawienia w ruch na przykład roweru. Niezależnie z jakim typem energii mamy do czynienia, jej działanie sprowadza się do 2 sposobów: przekazywania energii a także jej transformacji. Przenoszenie energii jest zjawiskiem polegającym na wysyłaniu jakiejś jej części z pewnego miejsca w drugie. Występuje wiele źródeł, z jakich można pozyskać energię wykorzystywaną w przemyśle, służącą do ogrzewania, czy oświetlania domów. Niestety po pewnym czasie te źródła, z jakich do tej pory czerpaliśmy energię wyczerpią się. Dlatego coraz częściej poszukuje się alternatywnych jej pochodzeń. przypuszcza się, że w przyszłości stanie się możliwe czerpanie energii z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło zgromadzone we wnętrzu skorupy ziemskiej. 1. Energia pozyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest niczym innym, jak tylko, poruszającymi się ze znaczną prędkością masami powietrza. Energia uzyskiwana z siły wiatru jest przetwarzana w szczegółowo do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie powodują one zagrożenia dla środowiska, w wyniku ich pracy nie powstają żadne zanieczyszczenia, jedyną ich wadą jest głośna praca generatorów. Wiatraki napędzane wiatrem nie są estetyczne dla oka widokiem. Wiatraki napędzane mocą wiatru nie są nowym wynalazkiem. Już Persowie żyjący w VI w naszej ery, wykorzystywali młyny wiatrowe (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki stosowane w Europie były wiatrakami kozłowymi, inaczej obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wymyślali nowe sposoby na to jak spożytkować energię wiatru. Stosowali wiatraki, z tak zaprojektowanym mechanizmem przekładek, aby mogły unosić worki napełnione ziarnem. W Holandii stosuje się wiatraki w celu osuszenia regionów stycznych z morzem. Mimo, iż wiatraki posiadają wiele plusów, to jednak ich główną wadą, jest uzależnienie ich funkcjonowania od warunków pogodowych. Jeżeli danego dnia nie wieje wiatr nie można wykorzystywać wiatraków do pozyskiwania energii. Mimo to w wielu krajach nadal działają młyny poruszane wiatrakami. W danych regionach karierę robią, wprawiane w ruch siłą wiatru, pompy łopatkowe, wykorzystywane do pompowania wody, z niejednokrotnie bardzo głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, nazywa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Typowy silnik napędzany wiatrem jest wykonany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do którego montuje się około dwudziestu, właściwie wyprofilowanych stalowych łopatek. Zaletą energii elektrycznej produkowanej przez wiatraki napędzane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie stosuje się paliw, a co za tym idzie nie produkuje się dwutlenku węglą. Również energia generowana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje pod wpływem przepływu wody, wynikającego z różnicy stanów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w jakich turbiny generatora prądu są napędzane wodą płynącą z rzek. Projekty zmierzające do wykorzystania pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, są jeszcze w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej planety dochodzi co roku ogromna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych oraz rezerwach uranowych odkrytych na świecie. Energię słoneczną można wykorzystywać podobnie jak w elektrowniach, jak i prywatnych domostwach. około 50% promieniowania emitowanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną wykorzystuje się w niektórych regionach w celu zaopatrzenia w nią sprzętów gospodarstwa domowego. Aby móc z niej skorzystać także w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Należałoby dodać, że część energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy jedynie od siły padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury jaka panuje na ziemi. Możne więc montować baterie słoneczne nawet w regionach, znajdujących się blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Określenie energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zgromadzonej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze naszej planety, można więc przypuszczać, że z tej energii można przez cały czas korzystać. Aby dostać się do wód geotermalnych, należy wykonać odwiert do głębokości na której występują gorące wody, a następnie blisko pierwszego odwiertu stworzyć kolejny, przez który można pobierać wodę geotermalną. Pozyskana w ten sposób energia może być wykorzystana np. do ogrzewania pomieszczeń domowych. Byłoby świetnie, jeżeli w najbliższej przyszłości wzrosło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i wykorzystanie czerpanej z nich energii. Niewątpliwie czynnikiem znacznie ograniczającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest duża cena potrzebnych do jej wytwarzania instalacji. Niewątpliwie dużą zaletą analizowanych wyżej źródeł energii jest fakt, że są one absolutnie niegroźne dla środowiska naturalnego. Być może właśnie ten czynnik zdecyduje o wzroście ich popularności w nieodległej przyszłości. www.ekoswiat.eu